Punt de votació de les Eleccions Municipals del 28 de maig a Viladrau

  • Punt de votació de les Eleccions Municipals del 28 de maig a Viladrau
  • Punt de votació de les Eleccions Municipals del 28 de maig a Viladrau
  • Punt de votació de les Eleccions Municipals del 28 de maig a Viladrau

A LES ELECCIONS MUNICIPALS D'AQUEST PROPER DIUMENGE 28 DE MAIG TOTS ELS ELECTORS I ELECTORES PODRAN EXERCIR EL SEU DRET A VOTA A UNA NOVA UBICACIÓ. 

Tot i estar en el mateix edifici de "Les Escoles Velles" com les anterior eleccions, per aquesta jornada electoral la mesa de votació de Viladrau estarà ubicada al Centre de Serveis per a Gent Gran. (Carrer Balcells i Morató, 3)

Com sempre, el local electoral obrirà les portes a les 9.00 hores i la votació acaba a les 20.00 hores, quan la presidència de la mesa anuncia el final de la votació.

Recordem que per poder exercir el dret a vot cal estar inscrit al cens electora i identificar-se amb algun dels següents documents:

  • Document Nacional d’Identitat (DNI).
  • Passaport
  • Permís conduir, on consti la fotografia del titular. Vàlid també mitjançant l’aplicació miDGT.
  • Targeta de residència, en el cas de ciutadans de la Unió europea, si en disposen.
  • Targeta d’identitat d’estranger, en el cas de nacionals de països amb què l’Estat espanyol hagi subscrit un tractat de reciprocitat per al reconeixement del dret de sufragi en les eleccions municipals.

Els documents poden estar caducats però han de ser originals, en cap cas fotocòpies.