Propostes per Viladrau

  • Viladrau Consell del Poble

Aquest passat dissabte 12 de novembre es va constituir el Consell Gestor de Participació Ciutadana. Òrgan necessari per impulsar els processos de participació ciutadana en el poble.

Una de les primeres accions proposades és recollir, en 10 dies, bones idees i propostes per millorar Viladrau.

Del 15 al 25 de novembre podeu entregar la *fitxa de propostes (que trobareu al final de la notícia), la podeu enviar a conselldelpoble@viladrau.cat, portar-la a l'Ajuntament o deixar-la a la bústia d'entrada de l'Ajuntament.

Es poden presentar 1 o 2 propostes per persona.

*La fitxa és editable, només s'ha d'omplir, guardar i enviar-la al mail del Consell del Poble.