Projecte executiu arrenjament de la xarxa viària bàsica de camins per l'afectació del temporal Glòria

  • Viladrau Projecte executiu arrenjament de la xarxa viària bàsica de camins per l

PROJECTE EXECUTIU PER REPARAR ELS CAMINS DE LA XARXA VIÀRIA BÀSICA DEL MUNICIPI QUE ESTÀ INCLOSA DINS DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY MALMESA PEL TEMPORAL GLÒRIA.

Viladrau va patir al gener de 2020 forts episodis de pluja del temporal Glòria que han afectat greument i especialment els camins de la zona rural del municipi.

El nostre municipi té una elevada extensió boscosa i de disseminat on la comunicació entre els espais son a base de camins rurals. Especialment en la zona del Parc Natural del Montseny, els camins són la única via de comunicació entre el disseminat, com a enllaç entre els diferents masies, parcel·les rústiques, cap a les vies de comunicació principals i cap al nucli urbà de Viladrau. Aquests camins a mes, tenen la funció de mantenir la gestió forestal i/o agropecuària de la finca, accés de vigilància pels guardes del parc i per l’accés en cas de necessitat de prevenció i extinció d’incendis forestals.

Entre els dies 20 i 23 de gener de 2020 el temporal Glòria va deixar a Viladrau una acumulació de pluja superior als 420 l/m2. Aquest fenomen meteorològic va causar una gran afectació als camins rurals del municipi de Viladrau, amb obertura de recs pel mig dels camins, esllavissades, forats, etc, que fan impracticable el camí.

Amb aquesta realitat, s’ha fet una valoració de les afectacions i de les necessitats d’arranjament de cada camí.

Les actuacions es duran a terme en vuit camins del municipi de Viladrau:

  • Camí de Vilarmau
  • Camí de Matagalls
  • Camí de la Vila – el Pujol – Coll de Bordriol
  • Camí del Martí
  • Camí de l’Erola
  • Camí de la Sala
  • Camí del Pla de la Palla
  • Camí de Sant Segimont

Consulteu el Projecte executiu arrenjament de la xarxa viària bàsica de camins per l'afectació del temporal Glòria

Podeu presentar-vos a la licitació a través del Perfil del Contractant