Projecte de renovació total de l'enllumenat públic de Viladau per Tecnologia LED

  • Projecte de renovació total de l

EL PROJECTE VOL EXPOSAR L'ACTUAL SITUACIÓ I CONSUMS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI DE VILADRAU AIXÍ COM EXPOSAR LES MILLORES PREVISTES AMB LA FINALITAT DE QUE L'AJUNTAMENT DE VILADRAU ES PUGUI PRESENTAR ALS AJUTS DE LA CAMPANYA "DEL PLA A L'ACCIÓ" PROMOGUTS PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PELS ANYS 2024 I 2025.

L’objectiu de la renovació total de l’enllumenat per tecnologia LED és:

  • Millorar l’eficiència i l’estalvi energètic d’aquestes instal·lacions, incidint també en la regulació i el control
  • Limitar la contaminació lumínica

L’actuació que es preveu desenvolupar és la substitució total de l’enllumenat públic exterior existent per una tecnologia més eficient com es la LED, en la línia de l’anterior convocatòria, en que es van canviar 64 punts de llum a LED.

Es canviaran tots els punts on actualment hi ha vapor de mercuri, halogenurs metàl·lics o sodi d’alta pressió, ja siguin cassoletes, vuitcentistes o projectors. S’execptuen les balisses, atès que tenen molt poca potència i no hi ha gaunya preciable d’energia enfront a l ainversió que cal fer en el seu muntatge i desmuntatge. En concret es canviaran 373 punts de llum.

Consulteu el projecte al següent enllaç.