Projecte de la millora de diversos camins del municipi de Viladrau

  • Viladrau Projecte de la millora de diversos camins del municipi de Viladrau

L'Ajuntament de Viladrau redacta el corresponent projecte per tal de poder sol·licitar la subvenció d’acord la Resolució ACC/2089/2022, de 28 de juny, per la qual es convoquen els ajuts a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de Muntanya.

L’objecte del present projecte consisteix en la definició de les obres necessàries per la millora de diversos camins del municipi de Viladrau.

Consulteu el "Projecte de la millora de diversos camins del municipi de Viladrau"