Prohibit fer foc del 15 de març fins al 15 d'octubre del 2024

  • Viladrau Prohibit fer foc del 15 de març fins al 15 d

A PARTIR DEL DIVENDRES 15 DE MARÇ FINS AL 15 D'OCTUBRE DEL 2024 JA NO ES POT ENCENDRE FOC A TERRENY FORESTAL. AQUESTA PROHIBICIÓ ENTRA EN VIGOR EN UN DELS ANYS MÉS COMPICATS PELS EFECTES DE LA SEQUERA, UNA DE LES MÉS INTENSES I EXTENSES DEL DARRER SEGLE.

Els índexs de sequera continuen molt alts per aquesta època i pràcticament arreu són molt superiors als de fa un any. Aquest factor agreuja l'estat de la vegetació i que els valors de sequera siguin elevats quasi arreu, significa que àmplies àrees arbrades de la meitat nord del país, tradicionalment fora del radar dels incendis en aquesta època, també podran patir dies d’elevat perill d’incendi.

L'ARRIBADA DE LA PRIMAVERA INCREMENTA EL RISC D'INCENDI

Amb l'entrada de la primavera i en absència de pluges importants, les condicions favorables al foc s'incrementaran i el nombre d'incendis podria continuar sent superior a la mitjana de l'època i amb una magnitud d’incendis superior principalment durant els episodis de vent.

Si la sequera continua, hem d’esperar una campanya d’incendis molt complicada. 

NO ES POT FER FOC SENSE AUTORITZACIÓ

Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Acció Climàtica. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS

Les sol·licituds es poden tramitar en línia amb el Formulari web especific i presencialment a les oficines que Acció Climàtica té a totes les comarques.