Programa de seguiment i vigilància del Mosquit Tigre. Com puc evitar-ho?

  • Viladrau Mosquit Tigre 2023

ELS CIUTADANS TENEN UN PAPER MOLT IMPORTANT EN EVITAR LA PROLIFERACIÓ DEL MOSQUIT TIGRE JA QUE ES CALCULA QUE MÉS DEL 90% D'ESPAIS ON L'INSECTE POT CRIAR SÓN PRIVATS. PER AQUEST MOTIU ÉS MOLT IMPORTAT QUE CADA PERSONA ES RESPONSABILITZI D'EVITAR QUE EL MOSQUIT CRIÏ A CASA SEVA.

El mosquit tigre és una espècie invasora procedent d’Àsia que es troba en expansió. És de mida petita, de color negre i amb ratlles blanques. Les femelles dipositen els ous en sec i a la paret interna de petits recipients que poden contenir aigua [<200 litres]. Les larves són aquàtiques. El mosquit tigre té un radi d’acció curt. Si evitem que a casa nostra trobi llocs per criar, nosaltres serem els primers beneficiats!.

Consells per evitar-ho:

  • Eliminar els objectes que puguin acumular aigua o buidar-la setmanalment, gerros, cendrers, abeuradors...
  • Tapar hermèticament, amb tapa o tela mosquitera, els dipòsits d'aigua per regar.
  • Posar sota cobert barques, carretons o remolcs, o bé, posar-los cap per avall o tapar-los amb una lona.
  • Eliminar (deixalleria) els pneumàtics vells.
  • Posar peixos vermells que es menjaran les larves dels mosquits en basses ornamentals i fonts del jardí.
  • Netejar anualment de fulles les canaleres de teulats i terrasses.

És important no abaixar la guàrdia. Cal revisar periòdicament casa nostra i conscienciar les persones dels nostre entorn que facin el mateix a casa seva.

Més informació:
www.mosquitigregirona.cat