Pressupostos Participatius 2017

  • Viladrau_Pressupostos Participatius 2017

QUÈ SÒN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE VILADRAU?

Des de l'Ajuntament de Viladrau volem decidir amb tu una part de les inversions del pressupost municipal.

És per això que iniciem un procés de participació on els ciutadans del poble podreu determinar el destí de 15.000€ del pressupost de l'any 2017.

US CONVIDEM A FER PROPOSTES I A VOTAR-LES.

Podeu presentar propostes individualment, en grup (amics, família) o com a entitat.

COM HI POTS PARTICIPAR?

Pots participar-hi en 3 moments:

  • Presentant les teves propostes del 13 d’abril a l’1 de maig.
  • Elaborant i prioritzant col·lectivament les propostes en una jornada participativa que es realitzarà després d’analitzar la viabilitat de les propostes rebudes.
  • Votant les propostes que hagin estat prioritzades.

QUIN TIPUS DE PROPOSTES ES PODEN FER?

Pots fer qualsevol proposta en matèria d’inversió que consideris necessària pel poble.
Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps. Per exemple; renovació d’equipaments municipals, adquisició de mobiliari i béns materials, millora d’espais públics (vials, senyalització, enllumenat, zones verdes, clavegueram...).
Les propostes hauran de complir les següents condicions:

  1. Ser inversions d’interès públic i generar impacte en el conjunt del municipi.
  2. Donar resposta a una necessitat concreta.
  3. Ser de competència municipal.
  4. Ser tècnica i econòmicament viables, així com respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals aprovats.
  5. No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.
  6. Cap proposta podà superar els 15.000 €.

DE QUINA MANERA ENS POTS FER ARRIBAR LES TEVES PROPOSTES?

Omplint la butlleta que trobareu en aquest enllaç:

· Butlleta Pressupostos Participatius 2017 (fins l'1 de maig)

També podeu descarregar-vos el tríptic informatiu amb la butlleta, que trobareu al final, i dipositant-la a la bustia de l’entrada de l’Ajuntament i a les oficines de l’Ajuntament de Viladrau.