Presentació pla d’igualtat per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere

  • Viladrau Pla d’igualtat per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere

Us volem informar que a nivell comarcal (la Mancomunitat la Plana, El Consell Comarcal d'Osona, diversos ajuntaments de la comarca entre ells Vic, Manlleu i Torelló i l'associació TALCOMSOM) hem treballat durant els últims mesos per elaborar el Pla d’igualtat per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere.

L'acte de presentació del Pla marc tindrà lloc el dia 27 de juny a la Sala Coll Bardolet (Edifici del Sucre) a les 7 de a tarda.

I comptarà amb la presència de la consellera delegada de Joventut, Cultura i Dona, Montse Juvanteny, en representació de tots els regidors i regidores dels municipis implicats. Així mateix del diputat delegat d'igualtat i ciutadania de la Diputació de Barcelona, Antoni García i Acero, i de la responsable de l'Àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGTBI de la Direcció General d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya, Lluïsa Jimenez Gusi. Finalment també hi assistirà Isàvena Opisso, membre de l'associació TALCOMSOM.