Pla de regulació d'accessos al Parc Natural del Montseny

  • Viladrau Pla de regulació d

PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN LA REGULACIÓ D'ACCESSOS MOTORITZATS AL PARC NATURAL DEL MONTSENY

A fi i efecte d'establir la millor coordinació possible entre tots els ens i col·lectius participants en la regualció d'accessos al Parc Natural del Montseny, tot seguit s'exposa els passos a seguir en cas d'aplicació de la Regulació dels accessos motoritzats.

  • Dies d'aplicació del dispositiu: Dissabte, diumenge, festius oficials i dies a determinar
  • Horari de la regulació: De 10 a 14 hores
  • Regulació de pas: Restriccions per cotxes i motos