Nova àrea d'emergència de residus de Viladrau

 • Nova àrea d

L'ACTUAL ÀREA D'APORTACIÓ DE RESIDUS, SITUADA A LA CARRETERA DE VIC, PASSA A SER UNA ÀREA D'EMERGÈNCIA NOMÉS D'ÚS DOMÈSTIC I D'ACCÉS RESTRINGIT

Per tal de seguir millorant el sistema de recollida de residus del municipi, a partir de març de 2021 es tancarà l’àrea d’aportació de residus situada a la carretera de Vic km 0,88 i passarà a ser una àrea d’emergència d’ús exclusivament domèstic.

Aquesta renovació es realitzarà amb l’objectiu d’incrementar els índex de recollida selectiva i avançar cap a una major sostenibilitat dels nostres municipi.

Els veïns i veïnes hi podran dipositar: 

 • Matèria orgànica
 • Material reciclabre
 • Vidre
 • Rebuig
 • Oli usat

Està totalment prohibit dipositar-hi voluminosos (electrodomèstics, mobiliari, etc.), restes vegetals, residus especials, ramaders o agrícoles. 

AMB QUINA FREQÜÈNCIA ES POT UTILITZAR?

 • Habitatges de l'àrea urbana (residents al nucli urbà del municipi): 1 vegada a la setmana
 • Habitatges disseminats (residents de fora de l'àrea urbana, sense recollida porta a porta, com les masies): 3 vegades a la setmana

COM ACCEDIR A L'ÀREA D'EMERGÈNCIA?

L'accés serà restringit i controlat per evitar sobrepassar la seva capacitat, i facilitar la correcta separació de residus que és un dels objectius de la recollida selectiva de deixalles del municipi.

El procés per començar a utilitzar el servei cal seguir els següent passos:

 1. Accediu al formulari web i ompliu les vostres dades. Haureu d'utilitzar el DNI de registre que coincideix amb el padró de la taxa d'escombraries. El servei és totalment gratuït, no es demana cap dada bancària. Haureu d'informar el vostre tipus d'habitatge: disseminat (cases de pagès i altres, estacional / segona residència, o urbà) i heu de disposar d'un correu electrònic.
 2. Descarregueu-vos l'aplicació KOMTAINER per al vostre dispositiu mòbil (Android o iOS
 3. Accediu a l'aplicació KOMTAINER que us heu descarregat al mòbil i introduïu l'usuari i contrasenya que heu posat al formulari del primer pas.
 4. Amb l'aplicació oberta i estan aprop de la porta d'entrada, premeu a l'apartat ACCESSOS i, després premeu el boto que diu "Viladrau Àreea d'Aportació" i s'obrira el pany. Cal tenir el bluetooth activat. (IMPORTANT)
 5. Un cop a dins, seleccioneu a la pantalla del mòbil el tipus de residus que esteu dipositant.

Per qualsevol dubte o requeriment, us podeu dirigir a l'Ajuntament de Viladrau. Per telèfon, truqueu al 93 884 80 04. Per correu electrònic, adreçeu-vos a ajuntament@viladrau.cat