Notificació de la convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament. El 8 de maig de 2015.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 08/05/2015, a les 20:00 hores.

DIA: 8 de maig del 2015
HORA: 20:00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinària

ORDRE DEL DIA

  1. Proposta aprovació inicial projecte "Adequació de coberta consolidació de l'edifici del CCEN i sala d'exposicions de bruixes i bandolers"
  2. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits.