Notificació de la convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament. El 22 de maig de 2015.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 22/05/2015, a les 13:30 hores.

DIA: 22 de maig del 2015
HORA: 13:30 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinària

ORDRE DEL DIA

  1. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació de l'obra "Adequació de coberta consolidació de l'edifici del CCEN i sala d'exposicions de bruixes i bandolers"