Notificació de la convocatòria de la sessió estraordinària del ple de l'ajuntament. El 10 de juny de 2015.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 10/06/2015, a les 20:30 hores.

DIA: 10 de juny del 2015
HORA: 20:30 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinària

ORDRE DEL DIA

Primer i únic.- Aprovació de les actes següents: PE de 30 de març de 2015, PE de 27 d'abril de 2015, PE de 8 de maig de 2015 i PE de 22 de maig de 2015.