Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del centre urbà

 • Viladrau Millora de l
 • Viladrau Millora de l
 • Viladrau Millora de l
 • Viladrau Millora de l

SUBSTITUCIÓ DE 64 LLUMENERES DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR EXISTENT AL CENTRE URBÀ DEL MUNICIPI.

L’actuació que s'ha desenvolupat és la substitució parcial, 64 llumeneres, de l’enllumenat públic exterior existent per una tecnologia més eficient com es la LED. La substitució es farà de als punts de llum del nucli urbà del municipi, la major part dels quals funcionen en base a vapor de sodi a alta pressió (VSAP), i alguns amb vapor de mercuri (VM).

L’objectiu de la renovació parcial de l’enllumenat per tecnologia LED és:

 • Millorar l’eficiència i l’estalvi energètic d’aquestes instal·lacions
 • Adequar i adaptar aquestes instal·lacions a la normativa vigent
 • Limitar la contaminació lumínica

La ubicació dels punts afectats per aquest canvi són:

 • Crt. de Vic i d'Arbúcies (una part)
 • C/ Ballcells i Morató
 • C/ Jacint Verdaguer
 • C/ Mercè Torres
 • C/ Pare Claret (les  dues que faltaven)
 • C/ Arbúcies (una part)
 • C/ Sant Marçal
 • Psg. Pietat

INDICADORS D'EFICÀCIA

A la taula següent es mostren els valors dels indicadors d’eficàcia de l’actuació, amb el balanç anual d’electricitat de les instal·lacions actuals així com la previsió per a l’escenari futur, amb l’estalvi de consum i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle associats:

  ANTIC ANTIC ANTIC LED LED LED
Nº CUADRO Potència instal·ada (kW) Hores de funcionament anuals Consum anual (kWh) Potència instal·ada (kW) Hores de funcionament anuals Consum anual (kWh)
EP-05 5,135 3.600 18.486 1,830 3.600 6.588
EP-12 0,750 3.600 2.700 0,210 3.600 756
TOTAL 5,885 KW   21.186 2,040   7.344

Com que els quadres d’enllumenat sobre els quals s’actua ja disposen d’un sistema de regulació per doble línia, el nombre d’hores de funcionament equivalents anuals no varien. La significativa disminució de potència instal·lada permet una reducció estimada del consum elèctric en un 65% respecte del consum actual d’aquests punts de llum. (sobre la petitat part substituida)