La Mancomunitat La Plana amplia la campanya “A cegues no mola” amb les violències LGTBI-fòbiques

  • Viladrau La Mancomunitat La Plana amplia la campanya “A cegues no mola” amb les violències LGTBI-fòbiques

L’any 2016 es va crear la campanya gràfica “A CEGUES NO MOLA”, una campanya que va néixer amb l’objectiu de sensibilitzar els i les joves, i població en general, sobre el consum i la prevenció de conductes abusives i masclistes en contextos d’oci.

Enguany, en el marc del 28 de juny Dia Internacional pels drets del col·lectiu LGTBI+ es presenta l’ampliació de la campanya incorporant, ara, l’àmbit de les violències LGTBIfòbiques. I és que des dels Programes d’igualtat i Joventut de la Mancomunitat, que treballen fa anys amb aquesta campanya, s’ha detectat la necessitat d’ampliar-la abordant les violències i discriminacions cap aquest col·lectiu de joves.

Des d’un inici s’han implicat persones joves LGTBI+ realitzant un treball de camp amb l’objectiu de conèixer de primera mà la realitat d’aquestes joves de la comarca d’Osona. A les enquestes hi van participar 80 persones de 12 a 29 anys, essent el grup de 19 a 25 anys el més participatiu, amb un 46% del total d’enquestes recollides.

Les enquestes ens diuen que els tres àmbits que el col·lectiu detecta com a més hostils són primer a la pròpia llar, on el 86,4% de les persones han patit dificultats per expressar la seva orientació sexual o expressió de gènere, seguit a l’espai públic on han sentit por almenys una vegada el 75,4% de les persones enquestades, i per últim l’espai d’oci o festiu on el 72,1% com a mínim una vegada han estat assetjades o han rebut violència.

A nivell d’espais, els joves LGTBI+ consideren que els espais més segurs són entre les amistats i les xarxes socials. Les persones trans i no binàries, en comparació amb la resta d’enquestades, manifesten haver patit més violència, assetjament i hostilitat.

Amb l’enquesta es van identificar les idees clau pels missatges adreçats a les persones LGTBI+: empodarament, visibilització en l’àmbit rural i la llibertat de ser qui ets, sense por. I també les idees claus adreçades a les persones que exerceixen LGTBI-fòbia: no assetjament (No insults, no bullying i no violència), respecte (Utilitzar els pronoms adequats, no sexualitzar, no comentar, etc.) i no prohibir o menysprear la ploma LGTBI+.

Amb aquesta ampliació de la campanya amb perspectiva LGTBI+, es creen 3 nous pòsters que interpel·len a la persona jove LGTBI+, a la persona LGTBI-fòbica i a l’entorn:

  • En primer lloc, la persona jove LGTBI+ es representa com un diamant, per posar en valor la diversitat, tot relacionant les propietats com la bellesa, transparència, duresa, etc. amb missatges metafòrics com: deixa’t brillar, la llibertat de ser qui ets sense por.
  • En segon lloc, s’ha escollit un “totxo” per representar la persona LGTBI-fòbica. Els missatges s’han centrat en la identificació de conductes LGTBI-fòbiques verbals.
  • I per últim, la tercera imatge va dirigida a l’entorn (consciència neta), àmbit clau per aconseguir espais segurs per a tothom. En aquest cas, s’ha respectat la imatge inicial del 2016, afegint el col·lectiu LGTBI+ a la frase: Si veus una agressió sexista o LGTBIfòbica no te’n rentis les mans.

Servei de Joventut i Programa d'Igualtat