Instal·lació de doble vidre als principals tancaments i millora de l'envolvent de l'edifici de l'ajuntament

  • Ajuntament de Viladrau

L'Ajuntament de Viladrau ha rebut un subvenció de 5.379,78€, de la Diputació de Girona, per la instal·lació de dobre vidre als principals tancaments i millora de l'envolvent (tancaments, façana) de l'edifici de l'ajuntament.

Dins les accions d'estalvi i eficiència energètica a l'ajuntament.