Estat actual i recomenacions davant la sequera pluviomètrica i l'onada de calor

L’actual escenari de sequera pluviomètrica i l’onada de calor dels darrers mesos, ens ha portat a un escenari excepcional al nostre Municipi. L’estat  actual, a mitjans de juliol, és el següent:

  • Les captacions d’aigua superficial que abasteixen la nostra xarxa d’aigua potable han quedat pràcticament anul·lades.
  • El rendiment de les mines i del pou del Castanyer de les nou branques han minvat de forma notòria. 
  • La quantitat d’aigua que consumeix el nucli urbà de Viladrau és superior a l’aigua registrada en el sistema de captacions en alta.
  • L’aigua d’ús industrial s’ha anat reduint progressivament durant els darrers 2 mesos, fins el tancament total del subministrament.

Per altra banda, vist que les previsions a curt i mig termini no auguren unes millors condicions climatològiques que reverteixin la situació actual, l’Ajuntament de Viladrau creu oportú comunicar a tota la població les següents recomanacions:

  • Racionalitzar l’ús d’aigua de reg, recomanant un màxim de 2 a 3 dies per setmana.
  • No omplir piscines. Limitar únicament el reomplert parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • No netejar amb mànegues vehicles, carrers, façanes o paviments.

La situació excepcional ens afecta a tots, i recomanem prendre aquestes mesures amb l’objectiu de minimitzar la vulnerabilitat de la xarxa municipal d’abastament, i mantenir i, fins i tot, poder recuperar, les reserves d’aigua suficients que puguin garantir l’aigua d’ús essencial en cas de situació d’emergència.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració.