Convocatòria per a la selecció en règim de funcionari d'un/a Arquitecte/a Tècnic/a

  • Convocatòria per a la selecció en règim de funcionari d

Oferta de feina per cobrir una plaça d'un/a arquitecte/a tècnic/a en règim de funcionari/a a través de concurs-oposició lliure de l'Ajuntament de Viladrau.
(Consulteu les bases reguladores i la convocatòria)

TERMINI

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

  • Finalitza el dilluns 5 de juny de 2023.

Les bases contemplen tota la documentació necessaria a presentar en la sol·licitud.