Convocatòria de subvencions sobre l’IBI per a propietaris d’habitatges adscrits a la Borsa

  • Convocatòria de subvencions sobre l’IBI per a propietaris d’habitatges adscrits a la Borsa

A partir del 20 de setembre i fins al proper 5 de novembre es podran sol·licitar les subvencions sobre l’impost de béns immobles (IBI) per als següents col·lectius de propietaris:

  • Propietaris d’habitatges llogats a través de la Borsa d’Habitatge de la Mancomunitat.
  • Propietaris amb l’habitatge dipositat a la Borsa d’Habitatge per almenys 12 mesos.
  • Nous propietaris que dipositin l’habitatge a la Borsa per almenys 12 mesos.

Es subvencionarà fins a un màxim de 170 € de la quota líquida de l’IBI de cadascun dels habitatges que compleixin els requisits de la convocatòria.

En cas de superar el crèdit disponible per a la subvenció es prorratejarà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits segons les bases de la convocatòria.

Per tal de tramitar la sol·licitud o obtenir-ne més informació podeu contactar amb el Servei d’Habitatge a través del 93 812 54 45.