Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 9 de gener de 2023

 • Viladrau Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Viladrau que és durà a terme:

DIA: Dilluns 9 de gener de 2023
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala Alicia de Larrocha (Espai Montseny)
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

 • APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
 • PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA SRA. BELLVEHÍ
 • DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
 • DOANR COMPTE DEL PLA ANUAL DEL CONTROL FINANCER
 • DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I PMP 3T 2022
 • PROPOSTA D'APROVACIÓ ADDENDA INCREMENT COST GESTIÓ CENTRE SERVEIS
 • PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DE LA LLAR D'INFANTS
 • PROPOSTA D'ADHESIÓ DEL PACTE D'ALCALDES PEL CLIMA
 • PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVICIONAL PMU LES PLANES
 • PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2023
 • PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA ANTIFRAU
 • PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL COWORKING
 • MOCIÓ D'AGENDA DIGITAL
 • MOCIÓ FONS EXTRAORDINARI D'ENERGIA
 • PRECS I PREGUNTES