Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament. El 8 de gener de 2016.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 08/01/2016, a les 19 hores:

DIA: 8 de gener de 2016
HORA: 19 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’acta de les sessió ordinària anterior.
  2. Donar compte Actes i Resolucions de l’Alcaldia.
  3. Proposta aprovació Pressupost Corporació 2016.
  4. Proposta aprovació Conveni Urbanístic amb Junta de Compensació Sector 2 de les Guilleries.
  5. Proposta aprovació expedient de contractació per a l’adjudicació de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
  6. Precs i preguntes.