Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 7 de novembre de 2022

  • Ajuntament de Viladrau

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Viladrau que és durà a terme:

DIA: Dilluns 7 de novembre de 2022
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala Alicia de Larrocha (Espai Montseny)
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

  • APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
  • DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
  • MODIFICACIÓ CONTRACTE OBRES DR. ARIET
  • PROPOSTA D'ACORD MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 10 ÚS PRIVATIU DOMINI PLÚBLIC
  • PROPOSTA D'ACORD MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 13 PISCINA MUNICIPAL
  • PROPOSTA D'ACORD MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 23 PREUS PÚBLICS
  • INFORMACIÓ MODIFICACIÓ CRÈDITS 3-22
  • INFORMACIÓ MODIFICACIÓ DOL GESTACIONAL
  • PRECS I PREGUNTES