Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament. El 7 de novembre de 2016.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 07/11/2016, a les 19.00 hores:

DIA: 7 de novembre de 2016
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

  • Aprovació de l’acta de les sessió ordinària del 2 de setembre de 2016.
  • Donar compte activitats i resolucions de l’alcaldia.
  • Proposta modificacio ordenances fiscals exercici 2017
  • Proposta aprovacio modificacio de credits 4_2016 02112016
  • Proposta de procés d'atorgament dels guardons de la castanya i el pelló de plata
  • Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania
  • Precs i preguntes.