Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 6 de novembre de 2015.

 • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 06/11/2015, a les 19 hores.

DIA: 6 de novembre de 2015
HORA: 19 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

 • Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • Donar compte Resolucions de l’Alcaldia.
 • Proposta aprovació modificació ordenances fiscals 2016.
 • Proposta aprovació dissolució Entitat Urbanística de Conservació Urbanització Les Guilleries I Sector.
 • Proposta aprovació contracte de préstec pel finançament de les obres de “Construcció de coberta ala est CCEN”
 • Proposta aprovació conveni  de col·laboració amb l’Associació Sant Tomàs-Parmo.
 • Proposta adhesió a la tarifa simplificada d’acord amb el conveni signat entre l’ACM i la FMC amb la Societat general d’autors i editors.
 • Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya, a proposta de l’AMI i l’ACM.
 • Moció de suport al President Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N a proposta dels grups municipals de Convergents Viladrau i Esquerra Republicana de Catalunya.
 • Precs i preguntes.