Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 6 de maig de 2024

 • Ajuntament de Viladrau

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Viladrau que és durà a terme:

DIA: Dilluns 6 de maig de 2024
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala Alicia de Larrocha (Espai Montseny)
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

 • APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR (PO 15/01/2024) 
 • DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DEL 19/02/2024 FINS AL 08/04/2024 
 • DONAR COMPTE DECRET APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2023
 • DONAR COMPTE RESULTATS FUNCIÓ INTERVENTORA ART. 15 ANYS 2023
 • DONAR COMTE RESULTATS CONTROL INTERN ART. 37 ANYS 2023
 • DONAR COMPTE EXECUCIÓ TRIMESTRAL 1T 2024
 • PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDTIS 4/2024
 • PROPOSTA DELEGACIÓ RECAPTACIÓ TRIBUT XALOC
 • PROPOSTA MODIFICACIÓ OF 25 - PRESTACIÓ SERVEI GENT GRAN
 • PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI ENSENYAMENT - IMPLANTACIÓ 1R CICLE ED. INFANTIL
 • PROPOSTA PRORROGA CONVENI SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
 • PROPOSTA ADJUDICACIÓ OBRES D'URBANITAZACIÓ CARRER CARENA DE LES BRUIXES
 • PROPOSTA AGERMANAMENT PREMIÀ DE DALT
 • MOCIÓ POST LLEI AMNISTIA
 • PRECS I PREGUNTES 

Podeu seguir la Sessió Ordinària del Ple en directe des del canal de Youtube de l'Ajuntament de Viladrau.