Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 4 de setembre de 2015.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 04/09/2015, a les 19:00 hores.

DIA: 4 de setembre del 2015
HORA: 19:00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries anteriors.
  2. Donar compte Resolucions de l'Alcaldia.
  3. Proposta aprovació Modificació del projecte "Redescobrim Viladrau, terra de bruixes i bandolers" en el marc del Programa europeu "Viure al Poble" - Obres ala est del Park Hotel.
  4. Proposta aprovació expedient de modificiació de crèdits del pressupost vigent.
  5. Proposta aprovació Comptes Generals 2014.
  6. Precs i preguntes.