Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament. El 4 de març de 2016.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 04/03/2016, a les 19.00 hores:

DIA: 4 de març de 2016
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

  • Aprovació de les actes de les sessions ordinària de 08/01/2016 i extraordinària de 28/01/2016.
  • Donar compte Activitats i Resolucions de l’Alcaldia.
  • Proposta resolució al·legacions i aprovació definitiva dels plecs de clàusules que regeixen la licitació del contracte de serveis per a la redacció del POUM i aprovació de convocatòria de licitació.
  • Proposta aprovació inicial Projecte modificat “Obres de reparació del C/ Rectoria”
  • Proposta aprovació inicial expedient de contribucions especials per a les obres de reparació del C/ Rectoria.
  • Proposta aprovació adhesió a l’Associació “Xarxa de custòdia del territori”
  • Proposta aprovació moció de suport a la declaració institucional del Govern de la Generalitat pel dia internacional de les dones.
  • Precs i preguntes.