Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 3 de maig de 2019.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 03/05/2019, a les 19.00 hores:

DIA: 3 de maig de 2019
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

  • APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
  • DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
  • PROPOSTA D'ACORD DONAR COMPTE LIQUIDACIO
  • PROPOSTA D'ACORD MODIFICACIO CREDIT 2_2019
  • PROPOSTA D'ACORD ADJUDICACIO CONTRACTE NETEJA
  • PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE FIBRA ÒPTICA
  • PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PLA DIRECTOR CLAVEGUERAM
  • MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ALTERNATIVA SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
  • PRECS I PREGUNTA