Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament. El 2 de setembre de 2016.

 • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 02/09/2016, a les 19.00 hores:

DIA: 2 de setembre de 2016
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

 • Aprovació de l’acta de les sessió ordinària anterior.
 • Donar compte Actes i Resolucions de l’Alcaldia.
 • Donar compte estat d’execució del Pressupost i informe Llei morositat del primer i segon trimestre de l’any 2016.
 • Proposta aprovació Comptes Generals 2015.
 • Proposta adjudicació concessió administrativa per a la gestió de la Llar d’infants municipal de Viladrau.
 • Proposta aprovació Programa de participació ciutadana – POUM de Viladrau.
 • Proposta aprovació adhesió al Pla Comarcal d’igualtat de gènere d’Osona.
 • Proposta aprovació adhesió al Pla Comarcal per a l’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona.
 • Proposta aprovació creació fitxer Registre d’Interessos.
 • Proposta concessió castanya i pelló de plata – Fira de la Castanya 2016.
 • Moció d’ERC per aconseguir el desplegament de la fibra òptica.
 • Moció de CiU per reclamar al Govern espanyol i ADIF un servei de rodalies de qualitat.
 • Precs i preguntes.