Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 2 de maig de 2022

 • Viladrau Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Viladrau que és durà a terme:

DIA: Dilluns 2 de maig de 2022
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala Alicia de Larrocha (Espai Montseny)
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

 • APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
 • DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
 • DONAR COMPTE INFORME RESUM ANUAL 2021
 • DONAR COMPTE ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST I PMP 1R TRIMESTRE 2022
 • PROPOSTA MODIFICACIÓ CRÈDITS 2_2022
 • PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRES URB. UA7
 • PROPOSTA APROVACIÓ MOD ORDENANÇA PREUS PÚBLICS
 • MOCIÓ DEFENSA CANON RESIDUS
 • MOCIÓ SUPORT MESURES CONTRA EXCLUSIÓ FINANCERA
 • PRECS I PREGUNTES