Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 13 de setembre de 2021

  • Ajuntament de Viladrau

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Viladrau que és durà a terme:

DIA: Dilluns 13 de juliol de 2021
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de plens
SESSIÓ: Ordinària

ORDRE DEL DIA

  • Aprovació de l'acta anterior
  • Donar compte dels decrets d'alcaldia
  • Donar compte període mig pagament i execució segon trimestre 2021 
  • Proposta aprovació definitiva “Projecte executiu per a renovació de la xarxa d’abastament d’aigua a la zona de Puigdot, al municipi de Viladrau”
  • Proposta Resolució al·legacions contribucions especials per a l’execució de l’obra “Urbanització C/Dr. Ariet”, en la part no inclosa en la UA 7”
  • Proposta aprovació Renovació Conveni Xarxa Rescat Vigilants municipals 2021
  • Moció IV-IDS sol·licitant modificació Proposició de Llei per regular els cossos de bombers.
  • Precs i preguntes