Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. El 13 de gener de 2020

 • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 13/01/2020.

DIA: 13 de gener de 2020
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ:Ordinaria

ORDRE DEL DIA

 • APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
 • DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
 • APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2020
 • ADJUDICACIÓ SERVEI ESPAI MONTSENY
 • MODIFICACIÓ CONTRACTE ESLLAVISSADA
 • APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT PILONES CENTRE URBÀ
 • APROVACIÓ ORDENANÇA GOSSOS PARC NATURAL MONTSENY
 • APROVACIÓ REGLAMENT ÚS ESPAI JOVES
 • SOM VILADRAU - MUNICIPIS FEMINISTES
 • MOCIÓ REBUIX RESOLUCIÓ JEC
 • MOCIÓ SOM VILADRAU LLIBERTAT PARLAMENT
 • SOM VILADRAU - MOCIÓ FELIP VI
 • PRECS I PREGUNTES