Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament. El 30 de març de 2015.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 30/03/2015, a les 19:30 hores.

DIA: 30 de març del 2015
HORA: 19:30 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinària

ORDRE DEL DIA

  1. Proposta aprovació ple ordinari de data 2 de març de 2015.
  2. Proposta sol·licitud canvi d'obra Programa de cooperació municipal de la Diputació de Girona PUOSC 2015.
  3. Donar compte aprovació liquidació pressupost 2014.
  4. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits pressupost 2015.
  5. Proposta aprovació inicial expedient de contribucions especials per l’execució de les obres del C/ Rectoria.
  6. Aprovar el pagament de la part de paga extraordinària corresponent al desembre de 2012 d’acord amb el que disposa la Resolució de 29 de desembre de 2014, en relació a la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015.
  7. Informar sol·licitud d’incorporació de la secretaria del jutjat de pau d’Espinelves a l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm.7 i aprovació de la memòria justificativa.