Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament. El 23 de novembre de 2017.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 23/11/2017, a les 19:30 hores:

DIA: 23 de novembre de 2017
HORA: 19.30 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinàira

ORDRE DEL DIA

  • SORTEIG MEMBRES MESA ELECTORAL 21 DE DESEMBRE DE 2017
  • APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES DEL CARRER RECTORIA
  • PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE L'ESPAI MONTSENY
  • PROPOSTA CANVI DE DIA PLE ORDINARI MES DE GENER
  • MOCIÓ DE L'ALTERNATIVA PER A REGULAR L'ACCÉS A L'ENTORN RURAL AL TERME MUNICIPAL DE VILADRAU
  • PRECS I PREGUNTES.