Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l'ajuntament. el 20 de març de 2014.

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 20/03/2014, a les 19,30 hores, amb el següent,

DIA: 20 de març de 2014
HORA: 19:30 hores
LLOC: sala de sessions
SESSIÓ: extraordinària

ORDRE DEL DIA

  • Proposta aprovació definitiva Inventari de camins públics a incloure en l’Inventari municipal de béns.
  • Proposta relativa als Expedient de modificació de crèdits 1er i 2on del Pressupost de 2014.
  • Proposta aprovació definitiva Plec de clàusules administratives particulars obra “Remodelació Plaça Major”, inclosa al PUOSC 2012.