Convocatòria de la sessió extraordinària del ple de l’ajuntament. El 15 d'abril de 2016.

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 15/04/2016, a les 18.00 hores:

DIA: 15 d'abril de 2016
HORA: 18.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinària

ORDRE DEL DIA

  • Donar compte Decret d'aprovació de la liquidació de l'exercici de 2015.
  • Proposta aprovació Projectes d'actuació específica d'ETAP, Dipòsit i canonada de connexió entre basses que presenta l'empresa SOREA.