Convocatòria de la sessió extraordinària amb urgència del ple de l’ajuntament. El 3 d'abril de 2017.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió extraordinària amb urgència del Ple municipal, que es durà a terme el dia 3/04/2017, a les 20.30 hores:

DIA: 3 d'abril de 2017
HORA: 20.30 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Extraordinària amb urgència

ORDRE DEL DIA

  • Ratifiació urgència de la convocatòria de la sessió extraordinària
  • Proposta aprovació moció "per unes comarques gironines desmilitaritzades"
  • Precs i preguntes