Convocatòria de la Sessió constitutiva. El 13 de juny de 2015.

  • Ajuntament de Viladrau

Us comunico que, d’acord amb el que disposa l’article 195.1 de la LOREG, he resolt convocar pel proper dia 13 de juny de 2015 a les 11’30 hores, la sessió constitutiva de la nova corporació municipal, que es celebrarà a la Sala municipal “Salvador Espriu” de Can Sià.

DIA: 13 de juny de 2015
HORA: 11:30 hores
LLOC: Sala Salvador Espriu "Can Sià" 2on pis
SESSIÓ:Constitutiva

ORDRE DEL DIA
Primer.- Constitució de la nova corporació municipal: Formació mesa d’edat i presa de possessió dels Regidors.

Segon.- Elecció de l’Alcalde i presa de possessió del càrrec.