Convocatòria de beques per a l'escolarització pel curs 2021-2022

  • Viladrau Beques escolars pel  curs 2021-2022

LES BEQUES ESCOLARS SÓN AJUTS DESTINATS A POSSIBILITAR L'ACCÉS A INFANTS I ADOLESCENTS ALS LLIBRES I MATERIALS NECESSARIS PER A L'ESCOLARITZACIÓ OBLIGATÒRIA.

Aquestes beques fins ara es sol·licitaven a través de l’educador/a social del municipi que valorava la situació familiar a partir de criteris socials i econòmics.

A partir d’aquest any, les beques per cobrir despeses d’escolarització pel curs 2021-2022 s’hauran de sol·licitar telemàticament a través de la web del Consell Comarcal d’Osona i/o a través del centre educatiu on estan escolaritzats els infants i joves.

Els centes educatius enviaran a les famílies tota la informació a través de les aplicacions de comunicació que disposen, per correu electrònic o sms.

Aquest canvi permetrà unificar la documentació aportada també per altres tipus de beques com són les de transport i menjador escolar, o fins i tot les beques per activitats esportives. Al mateix temps, unificar comarcalment els criteris d’accés i la baremació de punts per situacions socials, econòmiques i familiars. Facilitant així a les famílies també, la tramitació d’aquest tipus de beques.

Els terminis de presentació de sol·licituds son:

  • Fins el 28 de maig: alumnes que hagin sol·licitat beca menjador, de transport o desplaçament anteriorment al Consell Comarcal d’Osona.
  • Fins el 30 de juny: alumnes que NO han sol·licitat anteriorment beques de menjador, transport, desplaçament, i per a noves matrícules de juny o canvi de centre educatiu.

Per més informació es pot trucar al centre educatiu de Primària o Secundària, al Consell Comarcal d’Osona ( 93 883 41 23) o a l’Àrea Social de la Mancomunitat La Plana (93 812 54 45).