Comunicat de l'Ajuntament de Viladrau relatiu a les mesures de confinament del COVID-19

  • Ajuntament de Viladrau

Benvolguts veïns i veïnes,

Com bé sabeu, la declaració de l'estat d'alarma per part del Govern de l'Estat i l'activació de l'Emergència-1 del DUPROCIM respon a la importància del confinament i de les restriccions de mobilitat per combatre i disminuir la propagació del Coronavirus.

Actualment, tenim al municipi voluntariat de Protecció Civil que vetllen per què es compleixi la normativa relativa a l’ordre de confinament. Les seves tasques són les de vigilar, recomanar i, en cas necessari, notificar incompliments que podrien derivar cap a un aixecament d’acta o sanció.

Mossos d’Esquadra, a nivell de tot Catalunya, i per tant, també a nivell municipal, tenen l’obligació de control del compliment de la normativa, així com la potestat de poder aixecar actes, si aquesta no es compleix.

Referent al revol causat per les actes aixecades a veïns/es amb segones residències a Viladrau, dir que Mossos, estan coordinant un operatiu en varis municipis de Catalunya amb important presència de segones residències (Cerdanya, Empordà, Tarragona,...), en el que realitzen controls de pas i filtre a l'entrada de la població. En el cas que no tinguin primera residència en el municipi se'ls indica que tornin al seu lloc d’origen.

Els criteris de sanció que els agents apliquen no estan supeditats a ordres dictades des del Govern Municipal, sinó que corresponen a les tasques pròpies d’un cos que té la obligació de vetllar per la seguretat de tots i de totes, i els quals desconeixen la situació personal de cada persona /es amb qui parlen.

Des de l’Ajuntament, hem realitzat les consultes pertinents als òrgans corresponents, i en cas que les actes aixecades prosperin des del Departament d’Interior, els sancionats/des, podran presentar les al·legacions necessàries per demostrar el que creguin que els pot lliurar de la sanció imposada.

Respostes a consultes realitzades segons normativa obrant, a tenir en compte pels habitants en segones residències:

  • La recomanació ha estat sempre la de quedar-se confinats al domicili habitual.
  • Els ciutadans que ja es troben a una segona residencia, poden seguir-se confinant a ella (especialment si ja fa dies que hi són), recordem però que un dels supòsits de desplaçament és el retorn a la residència habitual.
  • Actualment, però no està permès desplaçar-se a una segona residència, ja sigui des de la residència habitual o des de qualsevol altre punt del país.
  • La mobilitat augmenta el focus d’infecció, i el risc d’accidents, augmentant doncs el desbordament sanitari.

Informar, que mentre duri l’ordre de confinament, hi poden haver nous controls de seguiment i de compliment, encarats a tot el que contempla el Reial Decret.

Davant aquesta situació excepcional d’estat d’alarma, on és el risc d’emmalaltir i, fins i tot, de morir, és el que es vol reduir, demanem fer cas de les indicacions comunicades pels diferents organismes oficials, demanem la màxima col·laboració de tots i totes, tant en el compliment del confinament, com en evitar conflictes que tensionin i/o agreugin el malestar entre veïns i veïnes del municipi.

Donar les gràcies al personal sanitari, voluntaris, mossos, policies locals, protecció civil, administració i tots/es, els que en un moment de màxima complexitat, esteu treballant per fer front a la greu pandèmia que estem vivint.

Seguim treballant conjuntament amb seny i responsabilitat per fer front al Coronavirus. La unió i la bona convivència ens farà més fàcil assolir l'objectiu. Salut i paciència.

Molt Atentament, l'Alcaldessa, Noemi Bastias