Avantproject de modificació de la instal·lació tèrmica de l'edifici Espai Montseny integrant una caldera de biomassa

  • Ajuntament de Viladrau Avantprojecte Biomassa

AVANTPROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA DE L’EDIFICI ESPAI MONTSENY DE VILADRAU INTEGRANT UNA CALDERA DE BIOMASSA.

L’Ajuntament de Viladrau, com a municipi signant del Pacte d’Alcaldes i en el procés d'aprovació del Pla d’Acció de l’Energia sostenible, té com a objectiu implantar instal·lacions d'energies renovables al municipi i fer front al canvi climàtic.

Per aquest motiu es planteja una modificació del sistema de calefacció de l’espai Montseny millorant l’eficiència del sistema i duent a terme la connexió de la instal·lació a la caldera de biomassa existent a l’escola Els Castanyers.

Objectius

L’objectiu d’aquest avantprojecte és el de proporcionar informació tècnica i econòmica necessària per a validar el trasllat de la caldera existent de gas a un altre punt de l’Espai Montseny, implantar mesures d’eficiència en una nova regulació, així com la connexió de la instal·lació de calefacció a la caldera de biomassa ja existent de l’escola Els Castanyers. També inclou l’eliminació de la caldera existent a la llar d’infants, havent de donar servei d’ACS i calefacció amb la nova xarxa.