Anàlisi de l'aigua de diferents punts i equipaments municipals

  • Ajuntament de Viladrau

Resultats analítics corresponents a l'anàlisi de control aixeta consumidor del diferents punts de mostreig del municipi de Viladrau.

D'acord amb el que s'estableix al Programa de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya, els resultats obtinguts qualifiquen les mostres com a "APTES PEL CONSUM HUMÀ"