Acord de legislatura a la Mancomunitat La Plana

  • Acord de legislatura a la Mancomunitat La Plana
  • Acord de legislatura a la Mancomunitat La Plana
  • Acord de legislatura a la Mancomunitat La Plana

Lluís Verdaguer, alcalde de Taradell, i Anna Magem, alcaldessa de Balenyà, presidiran la Mancomunitat La Plana.

El ple de constitució dels òrgans de govern de la Mancomunitat La Plana per aquesta legislatura es va fer a Malla el passat 10 de setembre, a les vuit del vespre a sala de juntes de la mateixa organització i va reunir els representants polítics de cadascun dels dotze municipis que la conformen: Aiguafreda, Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona i Viladrau.

L'Assemblea General és el màxim òrgan de govern i administració de la Mancomunitat La Plana i estarà integrada pels vocals representants dels Ajuntaments mancomunats elegits pels seus respectius plenaris.

Els membres assistents van acordar per unanimitat dividir la legislatura essent president de la primera meitat el Sr. Verdaguer i vicepresidenta la Sra. Magem, i la meitat següent presidenta la Sra. Magem i vicepresident el Sr. Verdaguer.

A continuació es va procedir a la constitució de la Junta de Govern en què recau l'administració de la Mancomunitat integrada pel president, la vicepresidenta i cinc vocals que són el Sr. Carles Baronet, de Folgueroles, el Sr. Joan Bertran, de Santa Eulàlia de Riuprimer, el Sr. Ramon Llorà, de Muntanyola, el Sr. Xavier Rierola, de Seva, i el Sr. Jordi Vilamala, de Tona.

Al finalitzar l'acte els assistents van mostrar-se satisfets per l'acord al qual s'ha arribat i encaren amb il•lusió la feina que podran dur a terme al llarg d'aquests propers quatre anys.