• Vilajardi
  • Vilajardi
  • Vilajardi
  • Vilajardi
  • Vilajardi
  • Vilajardi
  • Vilajardi
  • Vilajardi
  • Vilajardi

Empresa dedicada a la jardineria sostenible , Creació de jardins , mobiliari de jardí ,  il•luminació , tanques metàl•liques i de fusta , portes ,manteniments i neteges . Instal•lacions de tot tipus de sistemes de regs , aprofitament d’ aigües pluvials i residuals , dipòsits , manteniment de pous i bombes . Posada en marxa i manteniment de tot tipus de piscines. Treballs forestals ,podes i neteges...

Venda de llenya a mida per tota classe de focs i estufes preus especials per els nostres clientes, Venda de productes ecològics , Tota classe de tractaments per malalties i plagas del camp .Venda de tota classe de terres y adobs ecològics.