AJUNTAMENT DE VILADRAU - Aprovació definitiva modificació de la taxa per la prestació dels serveis d'establiment/obertura d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzaciós i nuclis de població

20 de setembre de 2022
Exercici 2022 · BOP 180 · Edicte 8139