X Trobada d'Estudiosos del Montseny

Dimecres, 24 Novembre, 2021 a Dijous, 25 Novembre, 2021
Viladrau X Trobada d'Estudiosos del Montseny

OBERTES LES INSCRIPCIONS PER A PONENTS I PER A OIENTS QUE VULGUIN ASSISTIR PRESENCIALMENT A LA X TROBADA D’ESTUDIOSOS DEL MONTSENY, PREVISTA ELS DIES 24 I 25 DE NOVEMBRE DEL 2021 A L’ESPAI MONTSENY DE VILADRAU. SI BÉ L’ANY PASSAT LA TROBADA NO ES VA PODER CELEBRAR A CAUSA DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA, ENGUANY SÍ S’ESPERA FER-LA PRESENCIALMENT. COM A NOVETAT, TAMBÉ S'OFERIRÀ LA POSSIBILITAT DE SEGUIR-LA EN STREAMING.

L'Espai Montseny de Viladrau acollirà els propers dimecres 24 i dijous 25 de novembre la X Trobada d'Estudiosos del Montseny. Gratuïta, en aquesta ocasió i com a novetat es podrà seguir tant presencialment com també virtualment en streaming al canal Youtube de la Xarxa de Parcs Naturals. L’adreça des d'on fer-ho es facilitarà unes setmanes abans, juntament amb el programa, i no cal inscripció prèvia.

L’horari provisional de la X Trobada és, ambdós dies, de les 9.30 a les 14.15 h i de les 16 a les 19.30 h. Per raons organitzatives, els ponents i aquelles persones interessades a assistir-hi presencialment com a oients sí han de formalitzar la inscripció corresponent.

Us convidem a participar a la X Trobada d’Estudiosos del Montseny, bé com a ponents, bé com a oients. En aquesta ocasió, i com a novetat, es podrà seguir tant presencialment com també virtualment pel canal Youtube de la Xarxa de Parcs Naturals.

PROGRAMA D'ACTES

Dimecres 24 de novembre

09.30 h           Paraules de benvinguda.
Noemí Bastias.Alcaldessa de Viladrau

Josep Tarin. Diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals. Diputació de Barcelona.

09.45 h           Presentació del LIFE Tritó del Montseny
10.00 h           LIFE Tritó: Recerca vinculada al tritó del Montseny i cria ex-situ
 • Caracterització geològica de l'hàbitat del tritó del Montseny. Roger Mata Lleonart
 • Seguiment dels paràmetres abiòtics de l’àrea de distribució del tritó del Montseny. Sònia Solórzano Herrera
 • Seguiment sanitari dels amfibis del Montseny (2015-2020 ): noves amenaces sanitàries per al tritó (C. arnoldi). Albert Martínez Silvestre
 • Recerca ex-situ sobre Calotriton arnoldi. Albert Montori
 • Estudi comparatiu de la norma de reacció de la taxa metabòlica a la temperatura del gènere Calotriton. Martí Piñero Fernández
 • Anàlisis de la dieta del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) mitjançant el metabarcoding. Joan Gomà
 • Aplicació d'eines genòmiques per a la conservació del tritó del Montseny, una espècie en perill crític d'extinció. Adrián Talavera Payán
 • Programa de conservació ex-situ del tritó del Montseny. Francesc Carbonell.
11.15 h           Pausa cafè
11.45 h           LIFE Tritó: Les poblacions de Calotriton Arnoldi
 • Disseny d’un pla de reintroducció per al tritó del Montseny. Daniel Villero Pi
 • Creació de noves poblacions de C. arnoldi a la conca alta de La Tordera: metodologia, objectius i seguiment. Albert Montori
 • La bioseguretat aplicada a la conservació del Tritó del Montseny. Daniel Fernández Guiberteau
 • Resultats preliminars del seguiment intensiu d’una població oriental de C. arnoldi. Període 2019-2020. Albert Montori i Fèlix Amat
 • Resultats generals del seguiment de les poblacions de tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, i una anàlisi del seu estat de conservació. Fèlix Amat
12.30 h           LIFE Tritó: Planificació i Millora de l’habitat del tritó del Montseny
 • Planificació territorial i administrativa per la conservació del tritó del Montseny. Daniel Guinart Sureda
 • Gestió i millora forestal de la conca i l’hàbitat ripari del tritó del Montseny. Andreu Salvat Saladrigas
 • Millora de la connectivitat ecológica dels torrents habitats per C. Arnoldi. Daniel Guinart Sureda
 • Recuperació dels cabals ecològics en la conca del tritó del Montseny. Daniel Guinart Sureda
13.00 h           Debat
14.15 h           Fi de la sessió matinal
   
  FAUNA
16.00 h           Distribució, biologia i ecologia de la saltarel·la del Montseny (Ctenodecticus masferreri) en l'àmbit del Parc Natural. Jordi Artola i Casacuberta
16.15 h           Vigilància sanitària activa dels amfibis als entorns del Parc Natural del Montseny durant el període 2019-20. Maria Puig Ribas
16.30 h           Cens i anàlisi de les poblacions de cotxa cuaroja (Phoenicurus phoenicurus) al Montseny. Jordi Baucells Colomer
16.45 h           El programa SEGRE al Montseny: una nova aproximació a l’estudi dels rapinyaires forestals. Marc Anton
17.00 h           Tendència poblacional del talpó roig (Clethrionomys glareolus) al Montseny: Resultats del projecte de seguiment de petits mamífers comuns SEMICE (2008-2021). Ignasi Torre Corominas
17.15 h           Relacions entre el clima, la producció de llavors i la reproducció del liró gris (Glis glis) en zones de roureda mixta. Carme Bartrina Galan
17.30 h           El gat fer al Montseny. Marc Vilella Antonell
   
  HIDROLOGIA
18.00 h           Cartografia d'àrees de recàrrega de la Reserva de la Biosfera del Montseny. Jordi Font Capó
18.15 h           Efectes del canvi climàtic a les rieres del Montseny: La importància dels canvis interanuals. Pau Fortuño
18.30 h           Projecte Fonts del Montseny. Oscar Farrerons Vidal
18.45 h           Estat ecològic de la riera d'Avencó. Salvador Cid Murillo
19.00 h           La contaminació per nitrats i el canvi climàtic amenacen la biodiversitat fontinal. Marcos Fernández-Martínez
19.15 h           Debat
19.30 h           Fi de la sessió de la tarda

 Dijous 25 de novembre

  CLIMATOLOGIA
09.30 h           Caracterització pluviomètrica del temporal Glòria al massís del Montseny. Francesc Vilar Bonet i Ferran Salvador Franc
   
  ÚS PÚBLIC I EDUCACIÓ AMBIENTAL
09.45 h           Estudi de la gestió de la mobilitat al Montseny (2016- 2019). Elisabet Ros Garriga
10.00 h El patrimoni geològic: un recurs turístic del Montseny”. Anna Anglisano Roca
10.15 h Les Monografies del Montseny. Agustí Vulart Riera
10.30 h Debat
10.45 h Pausa cafè
   
  PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL
11.15 h Inscultures i gravats en terrenys del Buntsandstein: el cas de la Mora. Francesc Roma i Casanovas
11.30 h Estudi sobre la procedència de ceràmiques arqueològiques del Castell de Montsoriu i Torre de la Mora. Anna Anglisano Roca
11.45 h La “villa Pedrosa” d’Aiguafreda: d’una última “villa” a un primer “mansus” (anys 1066-1084). Jaume Oliver Bruy
12.00 h La torre d’en Pega: una gran domus al peu del Montseny. Jordi Pou Rubio
12.15 h Resultats de les intervencions arqueològiques al clos nord del Castell de Montsoriu (2018-2021). Jordi Tura, Joaquim Mateu; Sandra Pujadas i Gemma Font
12.30 h Treballs i recerques fets en els darrers anys sobre la terrissa de Breda. Jordi Goñi i Sarsanach
12.45 h Localització de l'alt Forn del Figaró. Eusebi Casanelles Rahola
13.00 h Inventari del fons patrimonial de màquines de cinema d'Àngel Rabat Graugés. Àlex Rabat
13.15 h L’alimentació al Montseny: tradició, evolució, patrimoni. Lluís Garcia Petit
13.30 h Mestres i escoles rurals al Montseny Arbucienc. Jordi Pujadas Ribalta
13.45 h L'Any Anglada-Camarasa: Un jove artista a Arbúcies. Cristina Ribot Bayé
14.00 h Debat
14.15 h Fi de la sessió matinal
   
  GEOLOGIA
16.00 h Àrees d'interès geològic del Parc Natural del Montseny. Marta Puiguriguer Ferrando
16.15 h L'estació sísmica a Fontmartina. Maite Merino
16.30 h Debat
   
  FLORA I VEGETACIÓ
16.45 h Sistema de Parcel·les de Seguiment de la Biodiversitat Terrestre /SISEBIO. Lluís Comas i Boronat
17.00 h Silvicultura adaptativa al canvi climàtic per a la gestió multifuncional de boscos mixtos al Montseny (LIFE MixForChange). Jaime Coello
17.15 h Prospecció, inventari i avaluació dels boscos madurs al Montseny, metodologia RED BOSQUES. Jose Santaella Alegre
17.30 h Resultats de l’aplicació d’herviborisme píric d’estudis previs i del projecte Open2preserve per la recuperació de pastures al Pla de la Calma (PN Montseny). Lliçons apreses. Josefina Plaixats Boixadera Maria Josep Broncano
17.45 h Disseny d’un protocol per avaluar la diversitat vegetal i l’estat de conservació dels prats dels sectors culminals del Montseny. Andreu Salvat Saladrigas
18.00 h Flora local de  Riells i Viabrea. Josep Maria Panareda, Pere Barnola Echenique i Josep Gestí Perich
18.15 h Consideració taxonòmica dels ginebrons dels cims del Montseny. Josep Nuet Badia i Àngel M Romo
18.30 h Debat
18.45 h Cloenda

Més informació:
Parcs de Catalunya - Xarxa de Parcs Naturals

Lloc: 
Espai Montseny
preu: 
Gratuït
Hora: 
De 9.30 a 14.15 h i de 16 a 19.30 h
catagenda: