Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'ajuntament. L'1 de setembre de 2017.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 01/09/2017, a les 19:00 hores:

DIA: 1 de setembre de 2017
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinàira

ORDRE DEL DIA

  • APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIO PLE 2017/6 ORDINÀRIA 07/07/2017 I PLE 2017/7 EXTRAORDINÀRIA 21/07/2017
  • DONAR COMPTE ACTIVITATS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
  • PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA "REFORMA INTERIOR PARCIAL PB AJUNTAMENT PER ACTIVITATS MUNICIPALS DIVERSES
  • ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
  • PROPOSTA ATORGAMENT CASTANYA I PELLÓ DE PLATA 2017
  • MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D'EMERGÈNCIES
  • PROPOSTA MOCIÓ ADHESIÓ AL PROGRAMA D'HOMOGEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS I COTIZACIONS SOCIALS
  • PRECS I PREGUNTES