Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament. El 16 de setembre de 2019.

  • Ajuntament de Viladrau

Per la present se us convoca a la sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 16/09/2019.

DIA: 16 de setembre de 2019
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de sessions
SESSIÓ: Ordinaria

ORDRE DEL DIA

  • APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
  • DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
  • APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DIRECTOR CLAVEGUERAM
  • APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER 2019-2020
  • ACORD APROVACIÓ PRÈVIA PAE DEPURADORA LIQUATS VEGETALS SA
  • PRECS I PREGUNTES