Consell del Poble

  • Viladrau Consell del Poble

És l’òrgan de representació ciutadana de Viladrau, de caràcter consultiu i de presa de decisions, coordinat pel Consell Gestor de Participació Ciutadana. En formen part tots els ciutadans i ciutadanes de Viladrau.

QUINES SÓN LES SEVES FUNCIONS?

  • Recollir i compartir idees per millorar el poble.
  • Prioritzar quines són les necessitats més urgents a curt, mig i llarg termini.
  • Debatre els temes més rellevants del poble que demani l’Ajuntament o el Consell Gestor de Participació Ciutadana.
  • Avaluar la tasca que fa l’Ajuntament i apropar-la a la ciutadania.
  • Conèixer, debatre i decidir part dels pressupostos municipals.
  • Proposar iniciatives ciutadanes, consultes o referèndums.

QUÈ ÉS EL CONSELL GESTOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA?  QUI EN FORMA PART?
És la junta que coordina, convoca i dinamitza els processos de participació ciutadana de Viladrau. Està format per onze persones: l’alcaldia, el regidor de participació ciutadana, un representant de cada candidatura política, tres representants del veïnat escollits entre els que voluntàriament s’hagin presentat, dos representants escollits per la Taula d’Entitats (associacions) i  un representant del Consell Empresarial.

VOLS FORMAR PART DEL CONSELL GESTOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE VILADRAU COM A REPRESENTANT DELS VEÏNS I VEÏNES?
Per coordinar i dinamitzar les trobades del Consell del Poble és important crear el Consell Gestor de Participació Ciutadana.

Si ets veí o veïna de Viladrau, tens més de 16 anys i estàs interessat a participar en la vida del teu poble, pots formar part del Consell Gestor de Participació Ciutadana de Viladrau i representar els teus veïns i veïnes.

Es considera veí o veïna qualsevol persona que formi part del padró municipal o que acrediti una vinculació amb el municipi perquè hi té una segona residència o perquè hi desenvolupa una activitat de caire social, cultural, comercial o industrial.

NOTÍCIES RELACIONADES

2016
2017
2018
2019
2020
2021